Niemiecki – rozsądna inwestycja


Warto wiedzieć!


Potrzeby współczesnego rynku pracy

Niemiecki - rozsądna inwestycja


Według danych GUS i AHK naszym partnerem handlowym nr 1 są Niemcy.

 • Inwestorzy Zagraniczni: pod względem wartości inwestycji w Polsce Niemcy są na pierwszym miejscu, natomiast pod względem ilości inwestycji/projektów są na 3 miejscu za USA i Francją (dane PAIH).
 • Nauka i badania: Wśród języków ważnych dla nauki niemiecki zajmuje drugie miejsce. Niemcy są na trzecim miejscu na świecie pod względem wkładu w naukę i rozwój. Przyznają też stypendia badawcze naukowcom z innych krajów.
 • Międzynarodowa kariera: Znajomość niemieckiego zwiększa szanse na zdobycie pracy w niemieckich firmach w Polsce i za granicą. Możliwość porozumiewania się z partnerami z krajów niemieckojęzycznych w ich języku prowadzi do lepszych relacji biznesowych, a tym samym stwarza większe szanse na efektywną komunikację i – w rezultacie – na sukces.

Biorąc pod uwagę powyższe proponujemy Państwu spojrzeć na język niemiecki trochę inaczej - nie w kategoriach lubię/nie lubię, trudny/łatwy - lecz rzeczowo i ekonomicznie.

Na dzień dzisiejszy żaden z innych języków obcych nie oferuje młodzieży polskiej tylu ciekawych możliwości połączenia pasji/zainteresowań z wymiernymi korzyściami i to często za niewielkie pieniądze (dofinansowywane projekty międzynarodowe, stypendia, wolontariat etc.)

Po co młodzieży certyfikaty?


Instytut Goethego oferuje uznawane na całym świecie certyfikaty od A1 do C2, w tym również dla dzieci i młodzieży od szkoły podstawowej.

Bardzo się przydają, na przykład przy wnioskowaniu o udział w młodzieżowym spotkaniu międzynarodowym lub o 3-miesięczny wyjazd do szkoły w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii (AFS), czy kilkumiesięczny do Niemiec.

Celem nauki każdego języka obcego powinien być przynajmniej poziom B2. Aby do niego dojść, trzeba się intensywnie uczyć przez 6-7 lat. Certyfikat na tym poziomie jest wymagany przez wiele instytucji i zgodnie z zarządzeniem premiera obowiązuje osoby starające się o pracę w służbach cywilnych i państwowych. Jest przepustką na europejski rynek pracy. B2 to taki poziom zaawansowania językowego, który pozwala podczas pobytu stypendialnego przystąpić do egzaminów przedmiotowych, a tym samym zdobyć dodatkowe punkty do CV.

Już udokumentowana znajomość języka na poziomie A2 wystarcza do wyjazdu na stypendium Erasmusa+ na studia techniczne do Niemiec.

Natomiast wyjazd na prestiżowe stypendium (DAAD, KAAD, Rotary Club, Copernicus-Berlin), na studia medyczne lub prawnicze, wymaga potwierdzonej znajomości języka na poziomie C1 lub C2, a to oznacza dalsze 2-3 lata nauki.

Inaczej mówiąc, optymalna sytuacja jest taka: zaczynamy uczyć się systematycznie od 4-5 klasy szkoły podstawowej, a kończymy w liceum na poziomie C1 lub C2.

Realizacja pasji i marzeń, zdobywanie kompetencji społecznych


W Polsce i w Niemczech działa bardzo wiele instytucji wspierających organizacyjnie i finansowo polsko–niemieckie spotkania młodzieży, wyjazdy polskich uczniów do szkół niemieckich , austriackich i szwajcarskich (PNWM, AFS), wyjazdy studentów (stypendia: DAAD, KAAD, Rotary Club, Programy Erasmus+, Copernicus i in.) oraz - bardzo cenione przez pracodawców – wyjazdy na międzynarodowe wolontariaty (np. z AFS, p. Fundacja Ks. Siemaszki).

Do najważniejszych instytucji dla młodzieży należą:

PNWM ma oficjalnie status organizacji międzynarodowej, a zatem znajduje się w gronie takich organizacji jak Unia Europejska czy ONZ.

Po obu stronach granicy ponad 125 organizacji, działających jako jednostki centralne PNWM, pomaga aktywnie wspierać kontakty i spotkania międzynarodowe młodzieży, szczególnie na obszarze kontynentu europejskiego i to nie tylko z młodzieżą niemiecką.

W Lublinie działają dwie jednostki centralne PNWM:

W ciągu ponad 20 lat zrealizowano tysiące projektów, w tym również wspólne kursy językowe i szkolenia dla animatorów spotkań młodzieżowych.

W spotkaniach młodzieży polskiej i niemieckiej organizowanych przez DDS od 1993r. wzięło udział ponad 2000 naszych uczniów. Młodzież pracuje w mieszanych zespołach polsko-niemieckich (bez tłumacza) i ma konkretne zadania do wykonania. Od zaangażowania każdego z uczestników zależy wynik grupy.

W Retzbach pod kierunkiem oficerów Bundeswehry poznajemy zasady gier symulacyjnych na przykładzie gry POLIS. Gry symulacyjne są coraz bardziej popularne np. przy naborze pracowników do dużych firm na kierownicze stanowiska. Warto poznać ich zasady. Na zakończenie każdego programu międzynarodowego uczestnicy otrzymują potwierdzenie udziału z opisem zdobytych kompetencji.

 

STUDIA w Polsce z językiem niemieckim, przykłady:


 • w Polsce - z wykładowym językiem niemieckim
 • w Niemczech - programy podwójnych dyplomów

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,Szkoła Prawa Niemieckiego.

Kadra naukowa to nauczyciele akademiccy z niemieckich uniwersytetów oraz praktycy z niemieckich kancelarii prawnych.

 

 

Uniwersytet Warszawski,Szkoła Prawa Niemieckiego.

 

 

Zajęcia prowadzi ponad 20 Profesorów z najlepszych uniwersytetów z Niemiec. Najlepsi absolwenci otrzymują zagraniczne staże w: Deutsche Telekom, Allianz, Volkswagen, Daimler czy ThyssenKrupp.

 

 

Szkoła Główna Handlowa(SGH)

 

 

 • studia licencjackie - możliwość realizacji części zajęć z programu studiów w języku niemieckim już od I semestru
 • studia magisterskie - kontynuacją programu na studiach magisterskich są Programy Podwójnych Dyplomów (tzw. MPPD), obejmujące uczelnie niemieckie:
  • Technische Universität Berlin (TUB)
  • Universität zu Köln (UoC)
  • Johanes Gutenberg Universität Mainz (JGU)
  • University Duisburg-Essen (MSM)
  • Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (EUV)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • Szkoła Prawa Niemieckiego, prowadzący to m.in. profesorowie z uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji. Od 2010 roku Szkoła Prawa Niemieckiego dysponuje stypendiami DAAD zapewniającymi pobyt w Niemczech w ramach studiów LL.M.
 • Zarządzanie międzynarodowe w języku niemieckim, konsorcjum UJ i ESB Business School Reutlingen University

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • Zarządzanie międzynarodowe w języku niemieckim
 • Możliwość podwójnego dyplomowania. Uczelnia ma umowy z:
  • Wydziałem inżynierii materiałowej i ceramiki - Fachhochschule Münster
  • Wydziałem Inżynierii metali i informatyki przemysłowej - Technische Universität Bergakademie Freiberg
  • Wydziałem energetyki paliw i Wydziałem inżynierii mechanicznej i robotyki - Technische Universität Clausthal

Instytut Informatyki w Zarządzaniu w Szczecinie

Informatyka gospodarcza, studia polsko-niemieckie,

Uniwersytet Gdański i Universität zu Köln,Szkoła Prawa Niemieckiego

 

Zachęcam do rzetelnej nauki języka niemieckiego!
dr Jadwiga Dethloff