Kalendarz szkoły


Organizacja roku szkolnego 2016/2017


Zajęcia rozpoczynamy w poniedziałek, 4 września 2017r.

Nauka podzielona jest na dwa semestry, letni i zimowy, zgodnie z kalendarzem Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Plan zajęć i listy z podziałem na grupy zamieścimy na stronie www.dethloff.pl 2 września 2017r.

Egzaminy kontrolne(obowiązkowe) przeprowadzane są pod koniec każdego semestru:

  • styczniu/lutym grupy A, B, C zdają egzamin semestralny pisemny (Zwischentest)

  • kwietniu grupy B i C zdają egzamin próbny Goethe-Institut (Vortest), pisemny i ustny

  • maju/czerwcu grupy A zdają egzamin semestralny pisemny i ustny (Abschlusstest)

W maju i czerwcu uczniowie z grup A, B i C przystępują do egzaminów Goethe-Institut

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017


Data

Dotyczy

Godzina

od 05.09.2016

rozpoczęcie zajęć

wg planu

4-10.09.2016

wyjazd do Berlina - projekt "Perspektivwechsel"

 

24.09-01.10.2016

wyjazd do Retzbach,
gra symulacyjna POLIS

 

16-22.10.2016

projekt w Lublinie - projekt "Perspektivwechsel"

 

01. i 11.11.2016

dni wolne od zajęć

 

od 23.12.2016 do 02.01.2017

przerwa świąteczna

 

06.01.2017

dzień wolny

 

14.01.2017
sobota

egzaminy semestralne
SA grupy B1+, B2 i C1

wg planu

09-11.01.01.2017

poniedziałek - środa

egzaminy semestralne
SA grup od AT3 do B1 włącznie (na zajęciach)

wg planu

16 - 29.01.2017

przerwa semestralna

 

13 - 18.04.2017

przerwa świąteczna

 

08.04.2017
sobota

Vortest MA,
grupy: B1+

(tylko dla uczniów szkoły)

od 14.00 wg planu

01.04.2017
sobota

Vortest SA,
grupy: B1+, B2, C1

od 11.00 wg planu 

22.04.2017
sobota

Vortest MA,
grupy: B2

(tylko dla uczniów szkoły)

od 14.00 wg planu

08.04.2017
sobota

Vortest MA,
grupy: C1

(tylko dla uczniów szkoły)

od 14.00 wg planu

01. - 03.05.2017

dni wolne

 

23.04.2017
niedziela

egzaminy GI
Start Deutsch 1
i Goethe Zertifikat A2 (Puławy)

od 10.00 wg planu

13.05.2017
sobota

egzamin GI
Fit in Deutsch 1,
Start Deutsch 1
SA, MA

od 14.00 wg planu

20.05.2017
sobota

egzamin GI
Goethe Zertifikat A2
Goethe Zertifikat A2 Fit in Deutsch
SA, MA

od 14.00 wg planu

27.05.2017
sobota

egzaminy końcowe,
pisemne grupy A i B1

wg planu

termin grupa ustala z Lektorem

egzaminy końcowe,
ustne grupy A

 

03.06.2017
sobota

egzamin GI - SA

B1, B2, C1

godz. 9.00

10.06.2017
sobota

egzamin GI - MA,  B2

od 09.00 wg listy

10.06.2017
sobota

egzamin GI - MA,  

B1, C1

od 9.00 wg listy

12.06.2017
poniedziałek

egzamin GI- MA,  C2

(tylko Modul Sprechen!)

od 15.00 wg listy

20.06.2017
wtorek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

sala kinowa DK LSM

godz. 16.00

22.06.2017

czwartek

1. Drugi termin egzaminów końcowych (SA i MA)

2. Testy kwalifikacyjne do szkoły, pisemne

godz. 16.00

31.08.2017
czwartek

Testy kwalifikacyjne do szkoły, pisemne

godz. 16.00

04.09.2017
poniedziałek

Rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2017/2018

wg planu

SA - pisemny, MA - ustny 

Listy z podziałem na grupy znajdziecie Państwo na www.dethloff.pl