Kalendarz szkoły


Organizacja roku szkolnego 2018/2019


Zajęcia rozpoczynamy w poniedziałek, 6 września 2018r.

Nauka podzielona jest na dwa semestry, letni i zimowy, zgodnie z kalendarzem Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Plan zajęć i listy z podziałem na grupy zamieścimy na stronie www.dethloff.pl 4 września 2018r.

Egzaminy kontrolne(obowiązkowe) przeprowadzane są pod koniec każdego semestru:

  • styczniu/lutym grupy A, B, C zdają egzamin semestralny pisemny (Zwischentest)

  • kwietniu grupy B i C zdają egzamin próbny Goethe-Institut (Vortest), pisemny i ustny

  • maju/czerwcu grupy A zdają egzamin semestralny pisemny i ustny (Abschlusstest)

W maju i czerwcu uczniowie z grup A, B i C przystępują do egzaminów Goethe-Institut

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


Data

Dotyczy

Godzina

od 06.09.2018

rozpoczęcie zajęć

wg planu

22.09-29.09.2018

wyjazd do Reztbach, gra symulacyjna POLIS

 

01. i 02.11.2018

dni wolne od zajęć

 

03.11.2018

zajęcia odbywają się normalnie

 

22.12.2018 - 01.01.2019

przerwa świąteczna

 

21-26.01.2019

egzaminy semestralne pisemne grup A i B1

grupy A i B1 egzamin w ramach zajęć

26.01.2019

egzaminy semestralne pisemne grup B1+,B2 i C1

wg planu

11.02. - 24.02.2019

przerwa semestralna

 

06.04.2019
sobota

Vortest SA,
grupy: B1+, B2, C1

od 14.00 wg planu

13.04.2019
sobota

Vortest MA,
grupy: B1+, B2, C1

(tylko dla uczniów szkoły)

od 14.00 wg planu 

14.04.2019
niedziela

egzaminy GI
Start Deutsch 1
i Goethe Zertifikat A2 (Puławy)

od 10.00 wg planu

18.04. - 23.04.2019

przerwa świąteczna

 

01-04.05.2019

dni wolne

 

11.05.2019
sobota

egzamin GI
Fit in Deutsch 1,
Start Deutsch 1
SA, MA

od 14.00 wg planu

18.05.2019
sobota

egzamin GI
Goethe Zertifikat A2
Goethe Zertifikat A2 - Fit in Deutsch
SA, MA

od 14.00 wg planu

20-25.05.2019
sobota

egzaminy końcowe,
pisemne, grupy A i B1

grupy A i B1 egzamin w ramach zajęć

termin grupa ustala z Lektorem

egzaminy końcowe,
ustne, grupy A i B1

 

03.06.2019
poniedziałek

egzamin GI - SA

B1, B2, C1

godz. 9.00

08.06.2019
sobota

egzamin GI - MA,  

B1, B2, C1

od godz. 14.00 wg listy

10.06.2019
poniedziałek

egzamin GI - MA,  C2

(tylko Modul Sprechen!)

od godz. 16.00 wg listy

18.06.2019
wtorek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

sala kinowa DK LSM

godz. 16.30

24.06.2019

poniedziałek

1. Drugi termin egzaminów końcowych (SA i MA)

2. Testy kwalifikacyjne do szkoły, pisemne i ustne

godz. 16.00

03.09.2019
wtorek

Testy kwalifikacyjne do szkoły, pisemne i ustne

godz. 16.00

05.09.2019
czwartek

Rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2019/2020

Od 04.09.2019 listy z podziałem na grupy będą w aktualnościach na www.dethloff.pl

SA - pisemny, MA - ustny 

Listy z podziałem na grupy znajdziecie Państwo na www.dethloff.pl