Kalendarz szkoły


Organizacja roku szkolnego 2020/2021


Zajęcia rozpoczynamy w poniedziałek, 7 września 2020r.

Nauka podzielona jest na dwa semestry, letni i zimowy, zgodnie z kalendarzem Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Plan zajęć i listy z podziałem na grupy zamieścimy na stronie www.dethloff.pl 5 września 2020r.

Egzaminy kontrolne (obowiązkowe) przeprowadzane są pod koniec każdego semestru:

  • styczniu/lutym grupy A, B, C zdają egzamin semestralny pisemny (Zwischentest)

  • kwietniu grupy B i C zdają egzamin próbny Goethe-Institut (Vortest), pisemny i ustny

  • maju/czerwcu grupy A zdają egzamin semestralny pisemny i ustny (Abschlusstest)

W maju i czerwcu uczniowie z grup A, B i C przystępują do egzaminów Goethe-Institut

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021


Data

Dotyczy

Godzina

07.09.2020
poniedziałek

rozpoczęcie zajęć

wg planu

11.11.2020
środa

dzień wolny od zajęć

 

23.11.2020
poniedziałek

egzaminy GI

od 9.00

od 23.12.2020 do 03.01.2021

przerwa świąteczna

 

04.01. - 17.01.2021

przerwa semestralna

 

08-13.02.2021

egzaminy semestralne pisemne grup A i B1

grupy A i B1 egzamin na zajęciach

13.02.2021
Sobota

egzaminy semestralne pisemne grup B1+,B2 i C1

od 14.00

01.04. - 06.04.2021

przerwa świąteczna

 

10.04.2021
sobota

Vortest SA,
grupy: B1+, B2, C1

od 14.00 wg planu

17.04.2021
sobota

Vortest MA,
grupy: B1+, B2, C1

(tylko dla uczniów szkoły)

od 14.00 wg planu 

01-03.05.2021

dni wolne

 

08.05.2021
sobota

egzamin GI
Fit in Deutsch 1,
Start Deutsch 1
SA, MA

od 14.00 wg planu

15.05.2021
sobota

egzamin GI
Goethe Zertifikat A2
Goethe Zertifikat A2 - Fit in Deutsch
SA, MA

od 14.00 wg planu

16.05.2021
niedziela

egzaminy GI
Start Deutsch 1
i Goethe Zertifikat A2 (Puławy)

od 10.00 wg planu

25-31.05.2021

egzaminy końcowe,
pisemne, grupy A i B1

grupy A i B1 egzamin podczas zajęć

termin grupa ustala z Lektorem

egzaminy końcowe,
ustne, grupy A i B1

 

02.06.2021
środa

egzamin GI - SA

B1, B2, C1

(na wniosek PTN można przystąpić do egzaminu ustnego po egzaminie pisemnym)

godz. 9.00

03.06.2021
czwartek

dzień wolny - Boże Ciało

 

12.06.2021
sobota

egzamin GI - MA,  

B1, B2, C1

od godz. 14.00 wg listy

14.06.2021
poniedziałek

egzamin GI - MA,  C2

(tylko Modul Sprechen!)

od godz. 16.00

17.06.2021
czwartek

1. Drugi termin egzaminów końcowych (SA i MA)

2. Testy kwalifikacyjne do szkoły

godz. 16.00

22.06.2021

wtorek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

sala kinowa DK LSM

godz. 16.00

31.08.2021
wtorek

Testy kwalifikacyjne do szkoły, pisemne

godz. 16.00

06.09.2021
poniedziałek

Rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2021/2022

Od 04.09.2021 listy z podziałem na grupy będą w aktualnościach na www.dethloff.pl

SA - pisemny, MA - ustny 

Listy z podziałem na grupy znajdziecie Państwo na www.dethloff.pl