Niemiecki – rozsądna inwestycja


Warto wiedzieć!


Potrzeby współczesnego rynku pracy

Niemiecki - rozsądna inwestycja


Według danych GUS i AHK naszym partnerem handlowym nr 1 są Niemcy.

 • Inwestorzy Zagraniczni: pod względem wartości inwestycji w Polsce Niemcy są na pierwszym miejscu, natomiast pod względem ilości inwestycji/projektów są na 3 miejscu za USA i Francją (dane PAIH).
 • Nauka i badania: Wśród języków ważnych dla nauki niemiecki zajmuje drugie miejsce. Niemcy są na trzecim miejscu na świecie pod względem wkładu w naukę i rozwój. Przyznają też stypendia badawcze naukowcom z innych krajów.
 • Międzynarodowa kariera: Znajomość niemieckiego zwiększa szanse na zdobycie pracy w niemieckich firmach w Polsce i za granicą. Możliwość porozumiewania się z partnerami z krajów niemieckojęzycznych w ich języku prowadzi do lepszych relacji biznesowych, a tym samym stwarza większe szanse na efektywną komunikację i – w rezultacie – na sukces.

Biorąc pod uwagę powyższe proponujemy Państwu spojrzeć na język niemiecki trochę inaczej - nie w kategoriach lubię/nie lubię, trudny/łatwy - lecz rzeczowo i ekonomicznie.

Na dzień dzisiejszy żaden z innych języków obcych nie oferuje młodzieży polskiej tylu ciekawych możliwości połączenia pasji/zainteresowań z wymiernymi korzyściami i to często za niewielkie pieniądze (dofinansowywane projekty międzynarodowe, stypendia, wolontariat etc.)

Po co młodzieży certyfikaty?


Instytut Goethego oferuje uznawane na całym świecie certyfikaty od A1 do C2, w tym również dla dzieci i młodzieży od szkoły podstawowej.

Bardzo się przydają, na przykład przy wnioskowaniu o udział w młodzieżowym spotkaniu międzynarodowym lub o 3-miesięczny wyjazd do szkoły w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii (AFS), czy kilkumiesięczny do Niemiec.

Celem nauki każdego języka obcego powinien być przynajmniej poziom B2. Aby do niego dojść, trzeba się intensywnie uczyć przez 6-7 lat. Certyfikat na tym poziomie jest wymagany przez wiele instytucji i zgodnie z zarządzeniem premiera obowiązuje osoby starające się o pracę w służbach cywilnych i państwowych. Jest przepustką na europejski rynek pracy. B2 to taki poziom zaawansowania językowego, który pozwala podczas pobytu stypendialnego przystąpić do egzaminów przedmiotowych, a tym samym zdobyć dodatkowe punkty do CV.

Już udokumentowana znajomość języka na poziomie A2 wystarcza do wyjazdu na stypendium Erasmusa+ na studia techniczne do Niemiec.

Natomiast wyjazd na prestiżowe stypendium (DAAD, KAAD, Rotary Club, Copernicus-Berlin), na studia medyczne lub prawnicze, wymaga potwierdzonej znajomości języka na poziomie C1 lub C2, a to oznacza dalsze 2-3 lata nauki.

Inaczej mówiąc, optymalna sytuacja jest taka: zaczynamy uczyć się systematycznie od 4-5 klasy szkoły podstawowej, a kończymy w liceum na poziomie C1 lub C2.

Realizacja pasji i marzeń, zdobywanie kompetencji społecznych


W Polsce i w Niemczech działa bardzo wiele instytucji wspierających organizacyjnie i finansowo polsko–niemieckie spotkania młodzieży, wyjazdy polskich uczniów do szkół niemieckich , austriackich i szwajcarskich (PNWM, AFS), wyjazdy studentów (stypendia: DAAD, KAAD, Rotary Club, Programy Erasmus+, Copernicus i in.) oraz - bardzo cenione przez pracodawców – wyjazdy na międzynarodowe wolontariaty (np. z AFS, p. Fundacja Ks. Siemaszki).

Do najważniejszych instytucji dla młodzieży należą:

PNWM ma oficjalnie status organizacji międzynarodowej, a zatem znajduje się w gronie takich organizacji jak Unia Europejska czy ONZ.

 

W okresie prawie 30 lat zrealizowano przy wsparciu finansowym PNWM tysiące projektów.

 

W spotkaniach młodzieży ukraińskiej, polskiej i niemieckiej - organizowanych przez Dethloff Deutschschule od 1993r. - wzięło udział ponad 2300 naszych uczniów.

 

Jest to działalność szkoły non profit.

 

 

STUDIA w Polsce z językiem niemieckim, przykłady:


 • w Polsce - z wykładowym językiem niemieckim
 • w Niemczech - programy podwójnych dyplomów

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,Szkoła Prawa Niemieckiego.

Kadra naukowa to nauczyciele akademiccy z niemieckich uniwersytetów oraz praktycy z niemieckich kancelarii prawnych.

 

 

Uniwersytet Warszawski,Szkoła Prawa Niemieckiego.

 

 

Zajęcia prowadzi ponad 20 Profesorów z najlepszych uniwersytetów z Niemiec. Najlepsi absolwenci otrzymują zagraniczne staże w: Deutsche Telekom, Allianz, Volkswagen, Daimler czy ThyssenKrupp.

 

 

Szkoła Główna Handlowa(SGH)

 

 

 • studia licencjackie - możliwość realizacji części zajęć z programu studiów w języku niemieckim już od I semestru
 • studia magisterskie - kontynuacją programu na studiach magisterskich są Programy Podwójnych Dyplomów (tzw. MPPD), obejmujące uczelnie niemieckie:
  • Technische Universität Berlin (TUB)
  • Universität zu Köln (UoC)
  • Johanes Gutenberg Universität Mainz (JGU)
  • University Duisburg-Essen (MSM)
  • Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (EUV)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • Szkoła Prawa Niemieckiego, prowadzący to m.in. profesorowie z uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji. Od 2010 roku Szkoła Prawa Niemieckiego dysponuje stypendiami DAAD zapewniającymi pobyt w Niemczech w ramach studiów LL.M.
 • Zarządzanie międzynarodowe w języku niemieckim, konsorcjum UJ i ESB Business School Reutlingen University

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • Zarządzanie międzynarodowe w języku niemieckim
 • Możliwość podwójnego dyplomowania. Uczelnia ma umowy z:
  • Wydziałem inżynierii materiałowej i ceramiki - Fachhochschule Münster
  • Wydziałem Inżynierii metali i informatyki przemysłowej - Technische Universität Bergakademie Freiberg
  • Wydziałem energetyki paliw i Wydziałem inżynierii mechanicznej i robotyki - Technische Universität Clausthal

Instytut Informatyki w Zarządzaniu w Szczecinie

Informatyka gospodarcza, studia polsko-niemieckie,

Uniwersytet Gdański i Universität zu Köln,Szkoła Prawa Niemieckiego

 

Zachęcam do rzetelnej nauki języka niemieckiego!
dr Jadwiga Dethloff