Zapisy


Kursy j. niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania. Ponadto oferujemy egzaminy Goethe-Institut, rabat przy zakupie podręczników, rabat dla rodzin i bonus dla naszych uczniów. Organizujemy wyjazdy do Niemiec.

Kursy na poziomie A dopasowane są do wieku i dojrzałości społecznej uczestników


Na tym poziomie prowadzimy trzy rodzaje kursów

 • dla młodzieży 10-11 lat
 • dla młodzieży 12-14 lat
 • dla młodzieży starszej i dorosłych

Na pozostałych kursach nie ma podziału na wiek uczestników


Poziom kursu Ilość godzin
w roku szkolnym
Zajęcia w tygodniu
godz. = 45min
A1 140 2 x 2 godz.
A2 140 2 x 2 godz.
B1 200 2 x 3 godz.
B1+ 200 2 x 2 godz.
lub
2 x 3 godz.
B2 200 2 x 3 godz.
C1 200 2 x 3 godz.
C1 - C2 (k) 100 1 x 3 godz.
Kurs przygotowujący do konkursu Kuratora Oświaty od marca
ok. 90
1 x 4 godz.

C1 + (k) - kurs konwersacyjny przygotowujący do Goethe-Zertifikat C2-MA (Modul Sprechen)
*zajęcia w soboty od godziny.9.00 lub 11.00, do kursu można dołączyć na każdym etapie

Ponadto oferujemy:


 • egzaminy Goethe-Institut od A1 do C2-MA i certyfikat w ciągu kilku dni
 • dostęp do sekretariatu elektronicznego, w którym można sprawdzić aktualny kalendarz zajęć, materiał realizowany na zajęciach i pracę domową , materiały dodatkowe, oceny z testów i prac pisemnych oraz informacje o płatnościach
 • rabat przy zakupie podręczników
 • rabat dla rodzin w wysokości 10% ceny kursu
 • bonus dla naszych uczniów: Ty – 100,00 zł, znajomy(a) – 50,00 zł

W programach na wszystkich poziomach

nauka autoprezentacji oraz prezentacji wyników własnych prac.

Szkoła posiada licencje do odbioru następujących egzaminów Goethe-Institut


 • Goethe-Zertifikat Fit in Deutsch 1
 • Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch
 • Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1
 • Goethe-Zertifikat A2
 • Goethe-Zertifikat B1
 • Goethe-Zertifikat B2
 • Goethe-Zertifikat C1
 • Goethe-Zertifikat C2 (MA)

Certyfikat w języku niemieckim i angielskim otrzymują Państwo w ciągu kilku dni! Świadectwo ukończenia kursu otrzymują Państwo w języku polskim i niemieckim.

Uczestnicy kursów od poziomu B1 mają możliwość udziału w warsztatach międzynarodowych w Niemczech organizowanych przez szkołę. 

W trakcie warsztatów uczniowie uczą się pracować w zespole międzynarodowym, przedstawiać wyniki prac na plenum, zdobywają określone i poświadczone przez organizatora kompetencje społeczne. Wszystkie zajęcia odbywają się bez pomocy tłumacza z wykorzystaniem najnowszych technik medialnych.

Uczniowie naszej szkoły mają również możliwość udziału w różnych, dofinansowanych programach międzynarodowych organizowanych przez instytucje współpracujące ze szkołą.