Terminy egzaminów w Lublinie


Vortesty i egzaminy Goethe-Institut w pierwszym półroczu 2020 w Lublinie


Egzaminy

Zgłoszenia do

Egzamin próbny

Termin egzaminu

FIT in Deutsch 1
100,00 zł
30.03.2020   09.05.2020 – SA, MA
od godz.14.00
Goethe Zertifikat A2 Fit in Deutsch
160,00 zł
  16.05.2020 – SA, MA
od godz.14.00
Puławy - 05.04.2020 - SA, MA
od godz. 10.00
START Deutsch 1
(SD1)
295,00 zł
30.03.2020   Lublin - 09.05.2020 – SA, MA
od godz.14.00

Puławy - 05.04.2020 - SA, MA
od godz. 10.00
Goethe Zertifikat A2
(GZ-A2)
320,00 zł
30.03.2020   Lublin - 16.05.2020 – SA, MA
od godz.14.00

Puławy - 05.04.2020 - SA, MA
od godz. 10.00
Goethe-Zertifikat B1 / Goethe-Zertifikat B1 für Jugendliche
510,00 zł
30.03.2020 18.04.2020 – SA
90,00 zł
godz.14.00


25.04.2020 - MA
tylko dla uczniów szkoły od 14.00
 
30.04.2020   02.06.2020 – SA, godz.9.00
06.06.2020 – MA, od godz.14.00
Goethe-Zertifikat B2
590,00 zł
30.03.2020 18.04.2020 – SA
100,00 zł
godz.14.00


25.04.2020 - MA
tylko dla uczniów szkoły od 14.00
 
30.04.2020   02.06.2020 – SA, godz.9.00
06.06.2020 – MA, od godz.14.00
Goethe-Zertifikat C1
650,00 zł
30.03.2020 18.04.2020 – SA
100,00 zł
godz.14.00


25.04.2020 - MA
tylko dla uczniów szkoły od 14.00
 
30.04.2020   02.06.2020 – SA, godz.9.00
06.06.2020 – MA, od godz.14.00
Goethe-Zertifikat C2
Modul Sprechen
310,00 zł
30.04.2020   06.06.2020 – MA, od godz.14.00

1) dla grup uczniowskich; SA - egzamin pisemny; MA - egzamin ustny

 

 

Vortesty i egzaminy Goethe-Institut w drugim półroczu 2020 w Lublinie


Egzaminy

Zgłoszenia do

Egzamin próbny

Termin egzaminu

Fit in Deutsch 1
100,00 zł
31.10.2020   23.11.2020 – SA godz. 9.00,
MA - po egzaminie pisemnym ok. 11.00
Goethe Zertifikat A2
Fit in Deutsch
160,00 zł
31.10.2020   23.11.2020 – SA godz. 9.00,
MA - po egzaminie pisemnym ok. 11.00
START Deutsch 1
(SD1)
295,00 zł
31.10.2020   23.11.2020 – SA godz. 9.00,
MA - po egzaminie pisemnym ok. 11.00
Goethe Zertifikat A2
(GZ-A2)
320,00 zł
31.10.2020   23.11.2020 – SA godz. 9.00,
MA - po egzaminie pisemnym ok. 11.00
Goethe Zertifikat B1 / Goethe-Zertifikat B1 für Jugendliche
510,00 zł
31.10.2020   23.11.2020 – SA godz. 9.00,
MA - po egzaminie pisemnym ok. 12.30
Goethe Zertifikat B2
590,00 zł
31.10.2020   23.11.2020 – SA godz. 9.00,
MA - po egzaminie pisemnym ok. 13.00
Goethe Zertifikat C1
650,00 zł
31.10.2020   23.11.2020 – SA godz. 9.00,
MA - po egzaminie pisemnym ok. 13.00

1) dla grup uczniowskich; SA - egzamin pisemny; MA - egzamin ustny